Privatlivspolitik

Hos KIRKBI Invest A/S (”vi”, ”os” eller ”vores”) prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. Denne privatlivspolitik fastlægger klare retningslinjer for KIRKBI Invest A/S’ behandling af dine personoplysninger, når du besøger vores hjemmeside https://www.kastaniehjoernet.dk/ eller på anden vis kommunikerer med os via hjemmesiden omkring ejendommen Kastaniehjørnet i Billund.

 

 1. Dataansvarlig

KIRKBI Invest A/S er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger:

KIRKBI Invest A/S
Koldingvej 2
DK-7190 Billund
CVR nr. 31159830
Telefon: 75 33 88 33
E-mail: udlejning@kirkbi.com

 

       2. Formål, behandlingsgrundlag og typer af personoplysninger

Vi har nedenfor opridset med hvilke formål, vi behandler dine personoplysninger, når du interagerer med  os vedrørende ejendommen Kastaniehjørnet i Billund.

 

a. For at besvare henvendelser

Hvis du kontakter os via kontaktoplysningerne på hjemmesiden eller på anden vis, vil vi behandle dine personoplysninger for at kunne besvare din henvendelse. Vi behandler typisk følgende personoplysninger om dig: Navn, e-mail, telefonnummer og emnet for din henvendelse.

Vi anvender interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(f) som behandlingsgrundlag for denne behandling, da det er nødvendigt for at kunne besvare din henvendelse og kommunikere med dig.

Vi indsamler personoplysningerne direkte fra dig og vil kun opbevare dem, så længe det er nødvendigt for at opfylde ovenstående formål.

 

b. Interesseliste

I KIRKBI Invest A/S fører vi en fælles interesseliste for lejligheder i følgende ejendomme: Butikstorvet, Kastaniehjørnet og Rosengården i Billund. Hvis du ønsker at blive skrevet op på vores interesseliste, vil vi registrere følgende oplysninger om dig: Navn, adresse, e-mail, telefonnummer og hvilke lejligheder, du er interesseret i.

Vi anvender databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(b) som behandlingsgrundlag, da behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at kunne overholde aftalen med dig om at blive skrevet op på interesselisten og kommunikere med dig i den forbindelse.

Vi indsamler personoplysningerne direkte fra dig, og vi opbevarer dem, så længe du ønsker at være skrevet op på listen. Vi vil én gang hvert 3. år kontakte dig pr. e-mail i forhold til din fortsatte interesse. Det er derfor vigtigt, at du giver os besked, hvis der sker ændringer af dine kontaktoplysninger. Hvis vi ikke senest 6 måneder efter udløbet af fristen for tilbagemelding for din fortsatte interesse hører tilbage fra dig, vil vi slette dine personoplysninger. Vi sletter herudover dine personoplysninger, hvis du meddeler os, at du ikke længere ønsker at være skrevet op på listen.

 

 c. Brug af vores hjemmeside

Vi anvender cookies på hjemmesiden. Se mere i vores cookiepolitik: https://www.kastaniehjoernet.dk/cookiepolitik/.

 

 1. Modtagere

For at opfylde ovenstående formål kan vi give adgang til dine personoplysninger for tredjeparter, der på baggrund af et kontraktuelt forhold med KIRKBI Invest A/S leverer relevante ydelser, eksempelvis IT-ydelser. Sådanne serviceleverandører er underlagt en databehandleraftale, og databehandlere må ikke bruge dine oplysninger til andre formål end at behandle dem på vegne af os.

Dine personoplysninger videregives som udgangspunkt ikke herudover til en tredjepart uden din tilladelse, medmindre vi er forpligtet hertil i henhold til gældende lovgivning.

 

 1. Behandling af personoplysninger uden for EU/EØS

KIRKBI Invest A/S overfører, opbevarer og behandler dine oplysninger (inkl. personoplysninger og indhold) både i og uden for Danmark. Hvor end i verden dine personoplysninger overdrages, opbevares eller behandles af os eller af en leverandør på vores vegne, vil vi tage rimelige forholdsregler for at sikre at dine personoplysninger er tilstrækkeligt beskyttet i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslove.

Hvis dine personoplysninger overføres til lande uden for EU/EØS, vil en sådan overførsel ske på følgende juridiske grundlag:

• Bindende virksomhedsregler
• Landet er godkendt som et såkaldt ”sikkert” ikke EU/EØS-land
• Hvis landet ikke er godkendt som et ”sikkert” ikke EU/EØS-land, overfører vi oplysninger på baggrund af standardbestemmelser vedtaget af EU-kommissionen eller på baggrund af enhver anden kontrakt, som er godkendt af den kompetente myndighed.

Vi anvender Microsoft 365 med opbevaring af data indenfor EU. I nogle tilfælde kan data dog blive tilgået eller overført til lande uden for EU/EØS. Vi overfører oplysninger på baggrund af standardbestemmelser vedtaget af EU-kommissionen eller på baggrund af enhver anden kontrakt, som er godkendt af den kompetente myndighed.

 

 1. Sikkerhed

Vi har høje standarder for sikkerhed, også når det gælder beskyttelsen af dine personoplysninger. Derfor har vi en række interne procedurer og politikker, der sikrer, at vi lever op til vores høje sikkerhedsstandarder og således opfylder kravene om implementering af passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Dermed gør vi vores bedste for at sikre dine personoplysningers kvalitet og integritet.

 

 1. Sletning

Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de under punkt 2 anførte formål:

 

a. For at besvare henvendelser:

Så længe det er nødvendigt for at kunne besvare henvendelsen og til evt. dokumentation, hvilket afhænger af den konkrete henvendelse.

 

b. Interesseliste:

Fra registreringen opbevarer vi dine personoplysninger i 3 år, hvorefter du skal bekræfte, at du ønsker, at vi opbevarer oplysningerne yderligere 3 år, jf. punkt 2 b. ovenfor.

 

c. Brug af hjemmeside:

Specifikke slettefrister for vores anvendelse af cookies fremgår af vores cookiepolitik.

Det kan ske, at vi behandler og opbevarer oplysningerne i længere periode, hvis de er anonymiseret, eller hvis vi er juridisk forpligtet til at opbevare dem.

 

 1. Dine rettigheder

Efter lovgivningen i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven har du en række rettigheder.

 • Du har ret til at få indsigt i og få rettet eller slettet de oplysninger, som vi behandler om dig,
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset
 • Du har ubetinget ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger i markedsføringsøjemed
 • Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet)

Bemærk, at der kan være betingelser eller begrænsninger i disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. altid har ret til dataportabilitet – det afhænger af de specifikke omstændigheder omkring behandlingsaktiviteten.

Du kan udøve dine rettigheder ved at åbne dine kontoindstillinger eller ved at kontakte os  (se nedenfor). Hvis du kontakter os på e-mail, vil det være nødvendigt at få bekræftet din identitet af sikkerhedshensyn.

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
DK-2500 Valby
T: +45 33 19 32 00
E: dt@datatilsynet.dk

 

 1. Ændring af denne privatlivspolitik

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye og forbedrede funktioner eller for at forbedre vores hjemmeside.

 

 1. Kontakt

Skriv til udlejning@kirkbi.com - med ”Privatlivspolitik” i emnefeltet, hvis vi skal ændre eller slette dine personlige oplysninger, eller hvis du i øvrigt har spørgsmål til retningslinjerne i vores privatlivspolitik.

 

Denne privatlivspolitik er senest opdateret 8. juli 2021